För mindre och akuta arbeten har vi specialutrustade bilar med erfarna målare som tar hand om enstaka rum, brand- och inbrottsskador och mindre reparationer.