Tillsammans med våra leverantörer har vi det som krävs för att utföra effektiv och skonsam klotterborttagning: kompetens, specialutrustning och rätt [miljövänliga] produkter. Vi utför även klotterskydd i förebyggande syfte.

Till vår hjälp har vi ett antal mobila tvättanläggningar med hög kapacitet och hetvattentvätt.

Med dessa kan vi effektivt tvätta både tak och fasad. Vi kommer gärna hem till Er och lämnar kostnadsfri offert. Kontakta mats.persson@lpmaleri.se eller ring 0706-034157.