Vi har under många år arbetat med tekniskt fönsterunderhåll. I äldre fastigheter är ofta virket i fönstren av en kvalitet som knappast går att uppbringa idag och då är det en god och lönsam investering att renovera istället för att ersätta. Vi åtar oss också att byta ut befintliga glas till bullerdämpande energi- och isolerglas med garanti.

 

Kontakta office@lpmaleri.se eller ring 042-194150 för ett kostnadsfritt hembesök och offert.