Certifiering

LP Måleri är certifierat enligt DNV i följande kategorier:

Kvalité ISO 9001 Med ett certifierat kvalitetsledningssystem kan vi på ett säkert och systematiskt sätt behandla frågor som rör kvalitet och kundtillfredsställelse.

Miljö ISO 14001 Vi jobbar med ständiga förbättringar och tack vare vårt certifierade miljöledningssystem säkerställer vi att företaget jobbar aktivt för att ta ansvar för miljön i allt det vi gör. Enligt ett av våra miljömål ska minst 85% av de färg- och spackelprodukter vi använder vara Svanenmärkta. Ett annat miljömål riktar sig mot att ha fossilfria transporter senast 2025 och vi mäter våra CO² utsläpp kontinuerligt för att uppnå önskad effekt.

Arbetsmiljö ISO 45001 Ett certifierat ledningssystem för hälsa och säkerhet visar engagemang för de anställda och att deras arbetsmiljö kommer i första rummet. Med ett certifierat ledningssystem kan också kunder och ledning känna sig trygga att lagkrav hanteras och efterlevs på ett effektivt sätt.
ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 COL 300x300 1
Scroll to Top

Begär en kostnadsfri offert