Nöjdkund-garanti

Att köpa måleri av Måleriföretagens medlemmar har nu blivit ännu tryggare. Vi har sedan februari 2010 infört en Nöjd-Kund-Garanti som alla våra medlemsföretag står bakom. Det innebär att du har en extra garanti i två år på utfört arbete.

Vad innebär garantin för dig som konsument?
I och med tillkomsten av Nöjd-Kund-Garanti tillförsäkras konsumenterna:

  • Två års garanti på utfört arbete
  • Opartisk besiktning
  • Att eventuella fel och brister, som påvisas vid den opartiska besiktningen, blir tillrättade av respektive medlemsföretag eller genom Nöjd-Kund-Garantins försorg.

Läs mer om Nöjd-Kund-Garanti här.

Scroll to Top

Begär en kostnadsfri offert