LP Måleri är certifierat enligt DNV i följande kategorier:

Kvalité ISO 9001
Med ett certifierat kvalitetsledningssystem kan vi på ett säkert och systematiskt sätt behandla frågor som rör kvalitet och kundtillfredsställelse.

Miljö ISO 14001
Vi jobbar med ständiga förbättringar och tack vare vårt certifierade miljöledningssystem säkerställer vi att företaget jobbar aktivt för att ta ansvar för miljön i allt det vi gör. Minst hälften av de färg- och spackelprodukter vi använder är svanenmärkta.

Arbetsmiljö ISO 45001
Ett certifierat ledningssystem för hälsa och säkerhet visar engagemang för de anställda och att deras arbetsmiljö kommer i första rummet. Med ett certifierat ledningssystem kan också kunder och ledning känna sig trygga att lagkrav hanteras och efterlevs på ett effektivt sätt.

ISO_9001_ISO_14001_ISO_45001_COL