Vår personal är utbildad inom heta arbeten och har certifikat för mobila arbetsplattformar och byggnadsställningar samt utbildning inom HLR – hjärt- och lungräddning.